Udloeser

Ophævelse af anbefaling om ikke at bruge manuel sort udløser til oppustelige redningsveste

Den 4. september fik vi besked fra DFfRs sikkerhedsudvalg om ikke at benytte type UML ProSensor Mk.2 (sort udløser) til oppustelige redningsveste, da der havde vist sig problemer med at få udløsermekanismen til at virke. En udløser som i øvrigt anvendes på verdensplan i et stort antal.

Efter en omfattende serie af tests på veste viser det sig, at problemet ikke ligger i udløseren men hos brugerne, som ikke giver udløsermekanismen et tilstrækkeligt hårdt greb og ryk, så CO2 patronen udløses, og vesten puster sig op.

Fra leverandøren får vi nu et antal patroner, så vi kan demonstrere brugen af vestene for jer. Desuden fremstiller fabrikanten en instruktionsvideo, som vi kan vise på et medlemsmøde.

For Roklubben Øresunds vedkommende drejer det sig om de 10 Trygveste, som først blev leveret, samt den Baltic redningsvest, som vi fik i DFfRs sikkerhedspakke i sin tid. Nu er alle oppustelige redningsveste i brug igen.

Fra tirsdag den 22. september ændres tidspunktet for fælles roning tirsdag og torsdag til kl. 17.00, da solen nu går ned allerede ved 19.00-tiden.

Ror du i mørke, så husk lygte på båden.

 

Gule Baltic Compact 100 N oppustelig redningsvest med en sort United Moulders manuel udløser type Pro Sensor Mk. 2.  må ikke bruges.

(Der hænger 10 nye Tryg Fonden redningsveste ved indskrivningspulten. De har grå udløser, og er OK at bruge. MEN CHECK DIN PRIVATE VEST. Hanne Vinther)

Desværre er der under demonstrationer og en bredere afprøvning af den manuelt gule Baltic Compact 100 N oppustelig redningsvest, der nu som standard leveres af Tryg Fonden, blevet konstateret, at funktionen af udløsersystemet ikke er så pålideligt, som man forventer sig af en redningsvest. Det drejer sig specifikt om veste, der er forsynet med en sort United Moulders manuel udløser type Pro Sensor Mk. 2. Se vedhæftede foto. Type af udløser ses nemt gennem observationsruden i vestens højre side.

I samråd med leverandøren anbefales det derfor at indstille brugen af denne type vest med øjeblikkelig virkning.
Der vil snarest muligt blive informeret om de fremadrettede tiltag, der skal til for at vestene igen kan bruges på en sikker og forsvarlig måde.

DFfRs formand for sikkerhedsudvalget, Jørgen Grastrup, er tilgængelig mail og mobil ved spørgsmål. Jørgen Grastrup tager ligeledes hånd om, at informere både Søsportens Sikkerhedsråd samt Tryg Fonden på vegne af alle danske roklubber.

Jeres fornemmeste opgave er at informere jeres medlemmer, så hurtigt som muligt.

Jørgen Grastrup-Hansen

Formand for Sikkerhedsudvalget
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil: 30 64 46 23

 

corona

Kultur- og Fritidsafdelingen i Tårnby Kommune meddeler 9.9.2020:

De øgede smittetal har ført til, at sundhedsministeren har fremlagt en række restriktioner, der foreløbigt gælder til den 22. september, også i Tårnby.

Det er fra d.d. og indtil videre ikke er tilladt at holde klubfester, fælles spisninger, andre sociale arrangementer mv. i kommunens lokaler. 

De foreninger og andre der anvender omklædningsrum i forbindelse med udøvelse af deres aktiviteter, skal være opmærksom på, at der er begrænsninger på hvor mange der må være i omklædningsrummene ad gangen. Der er opsat information om max. antal de fleste steder. Det kan derfor betyde, at man ofte er nød til at klæde om hjemmefra eller foretage omklædning i hold.

For så vidt angår kommunens svømmehaller gælder samme regler omkring forsamling med max. 50 personer i hallen ad gangen.

 

Kommentarer hertil fra bestyrelsen:

Da Rokl. Øresund modtager kommunale tilskud, omfattes vores klublokaler af restriktionerne mht. forsamling. Derfor er fælles spisning om tirsdagen aflyst indtil videre - foreløbig til den 29. september.

Mht. vores omklædnings- og badeforhold, må der max. være 4 personer i Dameomklædningen og 6 personer i Herreomklædningen ad gangen. Og der må kun være 2 ad gangen i bruserummene.

I Motionsrummet må der kun være 3 personer ad gangen. To på romaskiner og én på multimaskine/kondicykel. De resterende to romaskiner kan benyttes i klubstuen. Husk at spritte maskinerne af og luft ud i lokalerne.

Jytte & Kurt Holm stod for et vellykket mini-roer arrangement, hvor fire 4-årers var på vandet med børn og børnebørn af roere i Roklubben Øresund. Efter roning var der grill pølser og is i gårdhaven.

20200816 10511320200816 110129

20200816 11083920200816 114838

20200816 12171920200816 121736