Foto: Leif Thygesen www.roinfo.dk

Amager Regatta lørdag 31. august 2019

Planlægningsmøde torsdag 15. august ca. kl. 20.00

Øresunds Ældreroere og Roklubben Øresund er værter for årets kaproning mellem Amagers fem roklubber: Amager Ro- & Kajak Klub, Roklubben SAS, Dragør Roklub, Øresunds Ældreroere og Roklubben Øresund.

Der er opsat tilmeldingsliste på opslagstavlen til at melde sig til diverse jobs, så vi kan byde Amagers roklubber velkommen til en god kaproning om dagen og en flot fest om aftenen. Der opsat tilmeldingsliste på opslagstavlen.

Der er møde i Amager Regatta komitéen den 14. august, hvor vi melder ro-hold til og trækker lod om banerne. Her får vi forhåbentlig også en idé om, hvor mange der kommer til bådehalsfesten om aftenen. P.t. regner vi med omkring 100 deltagere.

Torsdag den 15. august efter roning holder vi et planlægningsmøde med alle ansvarlige og hjælpere. Her gennemgår vi hele arrangementet, og lægger vi de sidste brikker på plads.

Arbejdet starter fredag kl. 10.00 med rydning af bådehal og slutter søndag ved middagstid med oprydning og rengøring. Der imellem skal der etableres robaner, dommerbord, cafe med sandwich og drikkevarer, mad/drikke til dommere, oppyntning af bådehal med grønne grene i loftet, borddækning, etablering af bar og dansegulv, servering af mad, barvagter med meget mere.

Der er også opsat tilmelding op til kaproningen på opslagstavlen. Der er 18 løb. Det første løb går kl. 11.30, og sidste løb starter kl. 16.00. Se løbsoversigt nedenfor. Banerne er udlagt fra SAS hangaren og over til molen på Kastrup Ny Lystbådehavn, hvor der også er cafe med salg af sandwich og drikkevarer.

Vi ved jo godt, vi ikke har nogen chance for at vinde Amager Regattaen samlet set, men forhåbentlig et enkelt løb eller to. Men vi har chancen for at vinde Vækstpokalen, som gives til den klub, som procentvis har haft flere roere på vandet i forhold til sidste år. Derfor drejer det sig om at få så mange forskellige roere på banen. Styrmændene tæller ikke med i beregningen.