Regnskab ligger i klubben.

Du kan også få en digital version tilsendt ved henvendelse pr. mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vi ses til generalforsamlingen.

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

Roklubben Øresund indkalder hermed til generalforsamling i klubbens lokaler
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Bestyrelse i henhold til lovene. Formand, rochef og materielforvalter er på valg.
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer
d. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kastrup, den 5. febuar 2019
Roklubben Øresund
Hanne Vinther, formand

Januars arrangementer:

Klabautermand

Lørdag 19. januar kl. 15.00 - Klabautermandsfrokost

Afholdes i Dragør Roklub. Hver medtager en ret til frokostbordet. Tilmelding på opslagstavlen senest 15.1. Kirsten Bendiksen koordinerer retterne.

 

Tirsdag 15. januar kl. 17.30 - Gymnastik

Har du svært ved at skifte i båden? Er du for stivbenet? Har du svært ved at holde balancen? Så vær med når Anne Marie og Kirsten starter gymnastik hver tirsdag indtil standerhejsningen. Vi starter med opvarmning i bådehallen med sjipning. Derefter er der 30 minutters fælles gymnastik i klubstuen baseret på DFfRs træningsprogram Øvelser for 60+ og stærk ryg. https://roning.dk/kerneydelser/vaerktoejer/60traening/. Medbring liggeunderlag og sjippetov.

 

Tirsdag 22. januar  kl. 20.00 - Tirsdagsspecial

Førstehjælp i en robåd? Vi lægger op til dialog om, hvordan man kan forholde sig til førstehjælp i en robåd. Hvad vil du gøre, hvis én i båden får et hjertestop? Er mobiltelefonen falsk tryghed? Vi har ingen færdige løsninger, men vi mener, det er en god idé at få talt om tingene for at være bedre forberedt på evt. søulykke. Tilmelding på opslagstavlen 15.1 af hensyn til Tuttens madlavning.

 

Fredag 25. januar kl. 18.00 - Kilometerjægerfest

Fest for kilometerjægerne i Øresunds Ældreroere og Roklubben Øresund. Vi regner med at se alle kilometerjægere, med mindre du framelder dig på opslagstavlen. Mere information om arrangementet senere.

IMG 0184

Vi mangler 76.000 kr. til en ny båd

Roklubben Øresund har bestilt beddingsplads til en træbåd på Greisdalens Bådværft til levering til vores 90 års jubilæum i 2020. Alt afhængig af, hvor mange penge vi kan nå at skaffe, inden kølen skal lægges, bliver der tale om en 4-åres til 250.000 kr. eller en 2-åres til 200.000 kr. Vi mangler altså 76.000 kr. i at kunne bestille en 4-åres, så alle pengegaver er velkomne.

”Talking to me?” Ja, dig! Giv en skattefri pengegave til Roklubben Øresund allerede i år!

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro-ordning, hvor privatpersoner og virksomheder kan donere et beløb til Dansk Forening for Rosport.

Hvis du anfører dit personnummer i donationen, indberetter DFfR dette til SKAT, og beløbet vil automatisk fremgå på din elektroniske selvangivelse fra SKAT.

Pengegaven kan doneres til en bestemt klub.

Donationen er som udgangspunkt anonym og givet til Dansk Forening for Rosport. Ønsker man at donere penge til almenvelgørende formål i en bestemt klub, kan man anføre sit ønske.

Donationen via bankoverførsel:
Reg. nr. 4180
Kontonr. 1552198
med oplysning om navn, adresse, personnummer, og ønske om at ”Roklubben Øresund” skal modtage donationen.

Der er ingen bagatelgrænse for pengegaven.

Betingelser
For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.

Virksomheder også kan donere et beløb – de skal oplyse deres cvr nummer.

Beløbet, som en donor donerer, må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.

Hvornår bliver pengene udbetalt?
Klubber, der bliver betænkt i 2018, modtager midlerne primo februar 2019.
Hvis en person donerer pengene ad flere omgange, så tæller det kun for en donation pr. cpr-nummer.